Načítavam...
Zdieľaj na Facebooku
1GSS
1GSS
RosygoČakáte na zázrak

Starostlivosť o technický stav prevádzky

Sledovanie technického stavu už fungujúcich prevádzok:

 • Pravidelné návštevy skúseného technika
 • Okamžité odstránenie menších závad a naplánovanie odstránenia závad väčšieho rozsahu
 • Pravidelná starostlivosť o gastro-technológie a rôzne technické zariadenia
 • Montáž a demontáž propagačných zariadení, interiérových doplnkov, terás, oplotení ...
 • Starostlivosť o už vytvorené počítačové siete (údržba, rozširovanie, obmena, zosúladenie)

Pomoc pri výstavbách a rekonštrukciách prevádzok:

 • Rokmi získané a overené skúsenosti
 • Poradenstvo (ergonómia, sklady, energetické zaťaženie, ...)
 • Služby architekta a inginiering od A po Z
 • Stavebné práce všetkého druhu
 • Stolárske práce všetkého druhu
 • Grafické spracovania a realizácia interiérov, exteriérov
 • Autodoprava
 • Čistiace práce
 • Vypracovanie a pravidelné dopĺňanie interných smerníc pre HCCP, protipožiarnej ochrany, ... )
 • Dodávka hardwerového a softwerového vybavenia prevádzky a ich zosúladenie
 • Dodávka audio a video technológií

 

Prvá GSS pozná odpovede