Načítavam...
Zdieľaj na Facebooku
1GSS
1GSS
RosygoČakáte na zázrak

Pomoc v personálnej otázke

Vytváranie alebo dopĺňanie pracovného kolektívu:

  • Možnosť využívať ponuky uchádzačov o prácu z našej databázy
  • Možnosť komplexného zaškolenia nových zamestnancov
  • Možnosť využívania nášho portálu za výhodných podmienok na uverejňovanie Vašej inzercie
  • Zabezpečovanie stanovených školení v protipožiarnej ochrane a bezpečnosti
  • Doškoľovanie zamestnancov pri zavádzaní nových softwerov, výrobných postupov, technických zariadení ...
  • Možnosť využívania našich interných a externých zamestnancov pri Vašich 
  • spoločenských akciách väčšieho rozsahu, čerpaní dovoleniek, náhlych ochorení alebo absencií
Prvá GSS pozná odpovede