Načítavam...
Zdieľaj na Facebooku
1GSS
1GSS
RosygoČakáte na zázrak
Venujeme sa poradenstvu  vo všetkých aspektoch gastro podnikania:

ü  Výber vhodného priestoru (lokality) na prevádzku
ü  Vybudovanie prevádzky po stavebnej stránke
ü  Vybudovanie prevádzky po organizačno-technologickej stránke 
ü  Vybudovanie prevádzky z pohľadu IT zariadení a softvérového vybavenia
ü  Dozor nad prevádzkami  
ü  Priame vedenie prevádzok 
ü   Starostlivosť o technický, organizačný a personálny stav prevádzky
ü  Audit už zabehnutých prevádzok a dozor nad nimi
ü  Pomoc pri zlepšovaní riadenia už jestvujúcich prevádzok
ü  Starostlivosť o technický stav 
ü  Poradenská činnosť pri rekonštrukciách prevádzok
    (realizovaných viac ako 35 rekonštrukcií)
ü  Pomoc pri rôznych aspektoch prevádzkovania gastro prevádzok 
·         doškoľovanie personálu, 
·         inventúry, vytváranie denných hárkov v elektronickej podobe,
·         vyvíjanie pracovných postupov pri kontrole tržieb,
·          kontrola pohybov financií (kontrola prevádzkarov) 
ü  Pomoc s odberateľsko-dodávateľskými  vzťahmi
ü  A iné činnosti 

Prvá GSS pozná odpovede