Načítavam...
Zdieľaj na Facebooku
1GSS
1GSS
RosygoČakáte na zázrak

Kontrola tržieb a finančných tokov

Vypracovanie hárkov na výpočet tržby podľa skladových zásob v elektronickej podobe:
  • Efektívne preberanie stavu zásob na začiatku a konci smien
  • Rýchly a presný výpočet tržby bez nutnosti použitia kalkulačky, pera a papiera
  • Jednoduchá, rýchla archivácia a štatistické spracovávanie údajov o predaji jednotlivých tovarov
  • Úplne nezávislý spôsob kontroly od pokladničných systémov
  • Všetky činnosti je možné vykonávať cez internet z pohodlia domov


Vypracovanie pokladničnej knihy pre prevádzkara v elektronickej podobe:
  • Veľmi rýchla a presná evidencia príjmov (tržieb) a výdavkov
  • Prehľadné členenie výdavkov podľa požiadaviek klienta (tovary, spotrebné materiály, služby, mzdy, energie, ...)
  • Úplný prehľad o aktuálnom stave finančných prostriedkov
  • Veľmi rýchla a presná kontrola práce Vami poverenej osoby s vašimi finančnými Prostriedkami aj cez internet z pohodlia domova
  • Absolútny prehľad o rentabilite vašej prevádzky a možnosť rýchlo reagovať bez zbytočných strát

Prvá GSS pozná odpovede